Giao hữu bng đ giữa Bất Động Sản VNREAL v Xy Dựng Thiết Thạch

Giao hữu bng đ giữa Bất Động Sản VNREAL v Xy Dựng Thiết Thạch.
Tỷ số chung cuộc l: 12 - 5 Vnreal đ c một trận thắng thuyết phục trước Thiết Thạch.


VNREAL Property Company
142 Hoa Lan, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC
Tel: 08 35171994            Fax: 08 35171995

Hotline: 0979771188 
Email: Support@vnreal.net     Website: https://vnreal.net